คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม Morning Talk : เสวนาออนไลน์ หัวข้อ Work from Home เยี๊ยะก๋านตี้บ้าน เบิกบานไปโตยกั๋น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 เมษายน 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 516 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม Morning Talk : เสวนาออนไลน์ หัวข้อ Work from Home เยี๊ยะก๋านตี้บ้าน เบิกบานไปโตยกั๋น

เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม Morning Talk :เสวนาออนไลน์ หัวข้อ "Work from Home เยี๊ยะก๋านตี้บ้าน เบิกบานไปโตยกั๋น" นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี จัดเสวนาออนไลน์สำหรับบุคลากรที่ทำงานจากที่บ้าน เพื่อแชร์ประสบการณ์ การบริหารจัดการงาน การจัดการเวลา การผ่อนคลายความทุกข์แบ่งปันความสุข (Happiness) หนุนใจกันและกัน เปลี่ยนผันการทำงานสู่โลกดิจิทัล