ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร
Organization Development Workpart
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4202
อีเมล : atthaphan.j@cmu.ac.th