ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร

Organization Development Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4202

-

atthaphan.j@cmu.ac.th