ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 551 คน
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx

ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง Introduction to TQA/EdPEx (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ TQA/EdPEx) จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม TQA/EdPEx เบื้องต้น รวมถึงอาจารย์และบุคลากรที่สนใจจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่