ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ และวัสัยทัศน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 658 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ และวัสัยทัศน์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เปิดประชุมคณะผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจ และวัสัยทัศน์