คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 655 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมศึกษาดูงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่