คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มกราคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 697 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมศึกษาดูงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่