คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ที่ผ่านโครงการ EdPEx300

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 661 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ที่ผ่านโครงการ EdPEx300

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่