คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มกราคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 618 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ ที่ผ่านโครงการ EdPEx200

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มช. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่