ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมหารือ เรื่องแนวทางปฏิบัติเข้าสู่ EdPEx200 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 ธันวาคม 2562
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 699 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมหารือ เรื่องแนวทางปฏิบัติเข้าสู่ EdPEx200 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยบุคลากร หน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมหารือเรื่อง "แนวทางปฏิบัติเข้าสู่ EdPEx200" โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่